Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa w Chocianowicach wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chocianowicach, dla którego prowadzona jest jedna strona internetowa. Zespół Szkolno- Przedszkolny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zspchocianowice.szkolna.net

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2019.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wioleta Moczygemba, adres poczty elektronicznej: w.moczygemba@chocianowice.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Szkoła Podstawowa w Chocianowicach, 46-280 Chocianowice 78

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Przy wejściu od ulicy z poziomu chodnika znajduje się podjazd dla wózków.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, toalety, gabinet dyrektora, sekretariat) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. W szkole nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu sali gimnastycznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Szkoła Podstawowa w Jasieniu, ul. Zwycięstwa 15, 46-280 Jasienie

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy wejściach brakuje podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, sala gimnastyczna) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. W szkole nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Gronowicach, 46-280 Gronowice 58

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy wejściach brakuje podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, sala gimnastyczna) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. W szkole nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Przedszkole Samorządowe w Jasieniu, ul. Zwycięstwa 14, 46-280 Jasienie

 

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu brakuje podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia (sale lekcyjne) na parterze.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach, 46-280 Chocianowice 79

 

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu brakuje podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia (sale lekcyjne) na parterze.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zegar